Конфигурация на биологичните антени
Ако идентичността на човека е конфигурирана от легитимните Слънце - Земя, няма вероятност да има конфигурирани небалансирани молекули (нервни, със страхове, паники, депресии...) 
 
Всичко, свързано със страхове, паники, конфликти и трудни ситуации, е защото няма функционализация в рамките на пространство - времето, в рамките на едно преживяване, на един опит, защото идентичността на човека се основава на фантазия, дизайна на човека е абстрактен, фантазьорски, а  елементите на тялото ми са конституирани в реалността на земния контекст.

Следователно, елементите, от които е създадено биологичното ми тяло, влизат в паника в момента, в който трябва да влязат във функционализация. 

Още веднъж> имам един абстрактен дизайн, който поддържа идентичността ми в биологичното тяло. А биологичното тяло е съставено то елементите на земята.  Елементите, от които е създадено тялото ми не са интегрирани в дизайна на идентичността ми и в момента на трудната ситуация на земята, се получва метеорита, сблъсъка на двете логики. 

Знаейки това ми позволява да репараметризирам, предвиждам и формирам едно бъдеще, не чрез избягване на искреността, а чрез искрено допълване. 
 
29 Dec 2018 at 05:30
|
Comments