Числата
Числата ни дават потенциала и логиката е друга инстанция. 
Първоначалната Точка Нула на 7 – план, дори не е никаква точка, нито е никаква Нула, а е абстракция. 
Ние, за себе си, за нашия мозък, го представяме с едно число, но в действителност не е никакво число. 
Това е много важно да не го бъркаме, защото иначе всичко ще е 3-ти план. 
Нашият начин на представяне е 3-ти план, но това не премахва, че план 7-ми е тотално абстрактен, и е една точка, която не никава точка, защото дори и не съществува. 

Изяснено това, тръгваме от една идентичност тотално абстрактна, андрохена и тотално функционално в всички останали планове. 

Числата основно са потенциалности, които информира според една логика. 
Ако тази абстрактна логика отива на един край, потенциала отива към този край. Ако този същия потенциал, логиката го информира на другия край, ще отиде на другия край. 501 – 503 и т.н. когато има Нула между числата, е като ресетео между единия и другия план. ... между плана преди Нулата и плана след Нулата. 

Има нула, за да се промени функционалността между 5 и 6, 5 и 3, например... 
Това е точно инверсията на логиката и зависи рецепторът да може да направи тази инверсия на логиката. 
Логиката има потенциала да преобърне смисълът на този потенциал. 
Логиката е преди числата... 
Рецепторът ще е господар. 

Ако не е господар на честотата, подсъзнанието ще го ръководи...и ще оперира по дивергентен начин. 
Когато осъзнаеш това, можеш да си господар на този рецептор, и да казваш: този потенциал нека го информира конвергентната логика, за да се ресетеа в действителност функционалността между 1 –ви план и 5 – ти план, 2-ри и 5 –ти, 3-ти и 5 –ти и т.н. 
Ще даде голям динамизъм. Сега сме в процес на дескристализиране...Винаги ще има два пътя за всеки от числата – дивергентен и конвергентен път. 
 
31 Jan at 16:46
|
Comments