Края на перверзията на хюман дизайна разголен
Всичко, каквото живеем тук, е една проекция на дизайна от 4 - то измерение.
 И този дизайн, понеже не можем да го видим в първото разтваряне на времето, трябва Да или Да, да го живеем във второто разтваряне на времето, т.е. физическия свят. 
 И още повече: Атрактивните мъже - нямат никаква стойност. 

 Мъжете с голяма стойност - никаква или малко атрактивни! 
 За какво е така?
 Защото има една сексуална ТРАВМА ПОДСЪЗНАТЕЛНА. 

 Тази травма не позволява тези ценности да попаднат в равнината на реалността. Жената Не обича, нито харесва мъжа, който наистина заслужава! 

Жената обича мъжа, който Нищо не струва!!! .... 
 Привличането има по-малка стойност, за да не бъда жестока и да кажа, че Привличането Няма Никаква стойност!!! 

 Влюбването НЯМА НИКАКВА СТОЙНОСТ! 

 Просто и ясно: имаш ли привличане към някой – там няма никаква стойност! 

 Привличането няма никаква стойност, заради женската травма! продължава много жестоко за съзнанието и много невинно за подсъзнанието...
8 Feb at 05:59
|
Comments