Абстрактният дизайн на човека
Когато абстрактният ни дизайн слезе в тежката биологична материя, влиза в една система от филтри, защото абстрактната земя не е същия модел като твоя абстрактен дизайн.

 Има много голяма разлика. 

Огромната разлика между негативното на дизайна на земята и негативното на човешките дизайни, ще генерира ветрилото на човешките конфликти. 

Човешките конфликти са елементи на един език. 

Ако ги пресечем с базовата и лимитирана логика на човекшия дизайн, разбира се, че достигаме до базови и лимитирани човешки критерии. 

 Но когато започнем да ги пресичаме с параметри на пространство – времето, ни се разгръща едно съзнание, което няма нищо общо.  

Нищо общо с бедността на човешкото съзнание.
22 Dec 2018 at 18:15
|
Comments