Технологията Живот информира от абстрактното измерение
Днес, 24.12. ден + 358 - 7 пада метеорит в СИБИР 7 дена преди година Предизвикателсто. 
 През 1947 - крайната цел слиза между 1 и 4 план, пада 28 метров метериорит В СЪЩИЯ РАЙОН. 
Известява - потенциала на верига 28 може да бъде възвърнат в човека, 
Днес , 24.12.2018г в 14.41 часа научаваме, че може би е паднал друг огромен метеорит, който измества теченте на реката. 

2018 - 1947 = 71 71 години разлика. 
Празнотата вече е на първи план, 
Дизайна свърши, КРАЙ! 
Височината 30 - 50 метра, на която се разпадат метеоритите ясно ни показва, че вече връзката между менталоно измерение и подсъзнателното измерение и директна, т.е. измерение четвърто вече го няма. 
Четвърто измерение е дизайна и затвори врати през 2014 година.
 
Информира ни Предварителната логическата структура на пространство - времето преди да се отвори пространство - времето за експериментиране на физическия биологическия план. 

 Животът е една пространствено - времева технология и всичко, каквото сме учили, има съвсем друг смисъл. 

Сега, след този метеорит, директната кмуникация 7 - 1 е активирана. 

Интерференцията е мост, това е важно да се знае, защото лимитираното човешко съзнание чете интерференцията като интерферениця и оставаш заключен. 

 Всяко число ни дава безброй информация, предварителна пространствено - времева информация, която буквите и словото скриват. 

 https://rustelegraph.ru/news/2018-12-24/v-khabarovskom-krae-ishchut-ogromnyy-meteorit-ego-obvinyayut-v-razrushenii-sopki-i-perekrytii-reki-84710
24 Dec 2018 at 08:13
|
Comments